Skip til hoved indholdet
    Hjem Om vandforsyningsplanen Grundlag for planen

Grundlag for planen

Kommunen udarbejder en plan for hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges.

Ny vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til § 14 i lov om vandforsyning m.v. Planen gælder for hele Høje-Taastrup Kommune og erstatter den tidligere vandforsyningsplan, som blev vedtaget af Byrådet den 15-06-1999.

Inden den politiske behandling har planen været i teknisk høring hos alle almene vandværker i Høje-Taastrup Kommune, HOFOR samt hos nabokommuner, som har vandværker, der forsyner ejendomme inden for Høje-Taastrup Kommune.

Forslaget til vandforsyningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 05-01-2021 til .den 02-03-2021.

Byrådet har endeligt godkendt vandforsyningsplanen ved mødet den 27-04-2021.

Vandforsyningsplanen revideres hvert 4. år og der udarbejdes tillæg til planen efter behov.

Siden sidste vandforsyningsplan

Kommunen har siden sidste vandforsyningsplan i 1999 bygget sit eget vandværk Snubbekors Værket under HTK Vand A/S. Vandværket blev sat i drift i 2008 og har en indvindingstilladelse på 1,2 mio. m3 pr. år. Snubbekors Værket importerer vand fra HOFOR på ca. 1,5 mio. m3 pr. år. De øvrige vandværker oppumper vand svarende til ca. 13 % af vandbehovet i kommunen. 

Der er givet nye indvindingstilladelser til de almene vandværker. Endvidere har kommunen givet tilladelse til den regionale indvinding til Katrinebjerg Kildeplads. Tilladelsen er givet på baggrund af Naturstyrelsens VVM-tilladelse til HOFORs regionale vandindvinding samt et kommuneplantillæg, der sikrer HOFOR en indvindingstilladelse på 1,2 mio. m3 pr. år.

Der er kun tilsluttet få ejendomme med egen boring til de almene vandværker siden sidste vandforsyningsplan, og de fleste af dem er tilsluttet HTK Vand A/S.

Rådhusstræde 1

2630 Taastrup

By- og Miljøcenter, afd. Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: bmc@htk.dk 

Tilgængelighed